DISPOZIŢIE nr. 450

din 4 decembrie 2014


“Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”


În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 27 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 10.12.2014 la ora 14-00 în localul Primăriei oraşului Edineţ, cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Preşedintele şedinţei

1. Cu privire la aprobarea bugetului pe anul 2015.

Raportor- A. Nistor

2. Cu privire la taxele locale pentru anul 2015.

Raportor- A. Nistor

3. Cu privire la cotele fixe ale impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale pe anul 2015.

Raportor- A. Nistor

4.  Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă a primăriei şi din alocaţiile altor mijloace bugetare.

Raportor- A. Nistor

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar.

Raportor- A. Nistor

6. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului anului 2014.

Raportor- A. Nistor

7. Cu privire la aprobarea regulamentelor şi organigramelor instituţiilor extracurriculare şi de cultură din subordinea Primăriei oraşului Edineţ.

Raportor- A. Nistor, directorii instituţiilor

8. Cu privire la aprobarea statelor de personal a Întreprinderilor Municipale.

Raportor- A. Nistor

9. Cu privire la îndemnizaţia de conducere pentru funcţiile didactice, de conducere din instituţiile de învăţămînt finanţate de la bugetul Primăriei Edineţ.

Raportor- A. Nistor

10. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

Raportor- D. Gladiniuc, V. Caraulan, T. Sîngereanu, A. Nistor

11. Cu privire la scutirea plăţilor de arendă a terenurilor agricole.

Raportor- A. Nistor

12. Cu privire la transmiterea unor bunuri materiale şi casarea unor mijloace fixe.

Raportor- L. Strîmbanu

13. Cu privire la examinarea recursurilor, cererilor prealabile şi sesizărilor, hotărîri judecătoreşti .

Raportor – D. Gladiniuc

14. Cu privire la rezilierea, prelungirea unor contracte de arendă.

Raportor- D. Gladiniuc

15. Cu privire la aprobarea lanurilor cadastrale.

Raportor- V. Caraulan

16. Cu privire la petrecerea licitaţiei publice cu strigare.

Raportor- V. Caraulan

17. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

Raportor- V. Caraulan

18. Cu privire la eliberarea titlurilor.

Raportor- V. Caraulan

19. Cu privire la demersul publicaţiei periodice „Curierul de Edineţ” SRL.

Raportor- A. Gudumac

20. Cu privire la raportul de activitate a ÎM „Apă Canal”, ÎM „DPGLC”, ÎM „CS Edineţ”, ÎM „Piaţa orăşenească”, a poliţiei orăşeneşti pe anul 2014 şi planul de activitate pe anul 2015.

Raportor- A. Miron, I. Mitriniuc, I. Beşleaga, E. Sîrbu

21. Cu privire la aprobarea statelor de personal la întreprinderile municipale ale Primăriei Edineţ pentru anul 2015.

Raportor- A. Miron, I. Mitriniuc, I. Beşleaga, E. Sîrbu

22. Cu privire la adresările ÎM „Apă Canal”.

Raportor- A. Miron

Primarul oraşului Edineţ, Constantin Cojocari