Cu ocazia zilei profesionale, Primăria oraşului Edineţ felicită colaboratorii organelor de poliţie, aducîndu-le sincere mulţumiri pentru devotament şi atitudine ireproşabilă faţă de îndeplinirea datoriei. Vă dorim multă sănătate, succese, noi realizări şi prosperitate. Fie ca străduinţa şi munca dumneavoastră să servească întotdeauna drept călăuză în realizarea misiunilor nobile, mai ales acum, cînd vă ajustaţi activitatea la standardele europene. Organelor de poliţie le revine un rol important în asigurarea securităţii, ordinii publice şi unui climat de siguranţă pentru cetăţeni.

Cu prilejul acestei sărbători, adresăm felicitări şi recunoştinţă pentru anii consacraţi muncii de poliţist veteranilor organelor de interne.