Pe parcursul anului 2014, Primăria Edineţ a continuat activităţile de consolidare a capacităţilor locale în vederea sporirii calităţii serviciilor locale cu suportul Proiectului USAID de Susţinere a Autorităţilor Publice Locale din Moldova.

În acest sens, funcţionarii din cadrul primăriei au participat la următoarele ateliere de lucru şi instruiri, organizate de LGSP, şi conduse de experţi locali şi internaţionali:  Managementul Resurselor Umane, Eficiența Energetică și Energie Regenerabilă, Practici Bugetare, Furnizarea Serviciilor Municipale, Planificarea Urbană, Creșterea veniturilor

Aceste activităţi de instruire fac parte din cadrul Programului de Excelenţă în Administrarea Locală şi au drept scop asistarea autorităţilor locale în:

– sporirea responsabilităţii şi a transparenței acestora faţă de cetăţeni prin îmbunătăţirea proceselor de planificare bugetară şi raportare financiară;

– promovarea bunei guvernări;

– promovarea parteneriatelor public-private şi a cooperării inter-municipale, în scopul atragerii de investițiilor pentru realizarea proiectelor la nivel de APL, sporirea accesului, calităţii şi eficientizarea serviciilor publice, cât şi utilizarea eficientă a activelor şi a banilor publici;

– împărtăşirea practicilor ţărilor cu performanţe în domeniile menţionate mai sus; etc.

În luna iulie 2014, primăria a sărbătorit, alături de alte 20 de oraşe completarea cu succes a Programului de Excelenţă în Administrarea Locală, reprezentanţii echipei primăriei şi a întreprinderii municipale care au participat în cadrul Programului de instruiri fiind decernaţi cu diplome de excelenţă pe domenii specializate.

Proiectul USAID LGSP a aplicat un instrument nou, ca schimb de experiență între primării, prin organizarea întrunirilor trimestriale ale Primarilor în regiuni. Întrunirile au oferit posibilitatea de a vedea bunele practici utilizate de către orașele gazdă partenere din Republica Moldova. La una din aceste întruniri, primarii celor 32 centre raionale din Republica Moldova au avut ocazia de a realiza un schimb de experiență și practici în contextul reformelor de descentralizare. Vizita de studiu a 20 de primari în România a constituit platforma de comunicare între Primăriile Gazdă din Romănia.

Anul 2014 a fost unul roditor pentru oraşul nostru în vederea unei planificări adecvate la nivel local, reuşind să elaborăm/să actualizăm, cu suportul Proiectului, a Planului de Dezvoltare Socio-economică pentru 2014-2020, a Programului şi Planului de Acţiuni privind Eficienţa Energetică. Aceste documente servesc drept carte de vizită a unei localităţi, contribuind la o administrare de succes şi la dezvoltarea locală prin sporirea oportunităţilor de atragere a investiţiilor la nivel local. În baza Analizei Diagnostic – Financiare elaborate pentru  Întreprinderea Municipală „Apă-Canal Edineţ” a fost identificat echipamentul prioritar, care a fost donat către Primărie.

La nivel comunitar s-a observat o creştere a nivelului de interes şi participare a cetățenilor, care au fost implicaţi în cadrul focus-grupurilor şi a grupurilor de lucru privind elaborarea documentelor locale menţionate mai sus. Cetăţenii au fost activi şi prin participarea în cadrul audierilor publice organizate.

Pentru anul 2015 agenda de colaborare a primăriei cu proiectul LGSP este una la fel de activă şi ambiţioasă, continuând cu activităţi de asistenţă tehnică, eforturi, care împreună cu funcţionarii şi angajaţii primăriei, cât şi cu implicarea activă a cetăţenilor vor produce rezultatele frumoase în beneficiul cetățenilor.

Eforturile comune de pe agenda de colaborare cu proiectul LGSP contribuie la fortificarea capacităţilor administraţiei publice locale şi a prestatorilor de servicii în scopul asigurării unor servicii publice calitative, îmbunătăţirii practicilor privind procesul bugetar şi managementul finanţelor publice locale, eficientizării consumului de resurse energetice. Proiectul vine să asiste primăriile  în planificarea şi punerea în aplicare a politicilor şi procedurilor care contribuie la buna guvernare şi dezvoltarea capacităţii locale.