29 ianuarie 2014. Astăzi, în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ a fost prezentat Planul Local de Eficienţă Energetică pentru consumătorii primăriei Edineţ. La şedinţă au fost prezenţi reprezentanţi ai Primăriei oraşului Edineţ şi şefii instituţiilor din subordinea primăriei.

Documentul cuprinde etapele parcurse pentru elaborarea şi implementarea Programului Local de Eficienţă Energetică (PLEE) şi a Planului Local de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PLAEE). Aceste documente sunt destinate Administraţiei Publice Locale Edineț.PLEE şi PLAEE elaborate pentru oraşul Edineț vizează cresterea eficienţei energetice numai la consumatorii municipali gospodăriţi de APL, respectiv clădirile publice şi iluminatul public.

Scopul Programului Local de Eficienţă Energetică:

Programul Local de Eficienţă Energetică pentru oraşul Edineț îşi propune să ofere o documentaţie pertinentă privind posibilităţile de obţinere a unor efecte favorabile sinergice prin implementarea unor soluţii de creştere a eficienţei energetice în sistemele consumatoare de energie care sunt in administrarea financiară a APL.

Obiectivele generale ale programului sunt:

  • Reducerea ponderii costurilor cu energia în costurile totale ale Primăriei;
  • Îmbunătăţirea condiţiilor ambientale în special în spaţiile care trebuie să respecte unii parametri speciali (temperaturi interioare în conformitate cu destinaţia încăperilor, iluminatul corespunzător al spaţiilor de lucru şi stradal pentru siguranţa traficului şi a populaţiei etc.);
  • Protecţia mediului prin reducerea necesarului de energie ca urmare a implementării unor acţiuni de îmbunătătire a eficientei energetice cu impact pozitiv asupra reducerii nivelului emisiiilor de gaze cu efect de seră;
  • Identificarea unor posibile surse de finanţare pentru introducerea măsurilor de eficienţă energetică propuse.

Programul de Eficienta Energetica al orasului Edineț ar putea fi folosit de managerul energetic al raionului Edineț la elaborarea Programului raional de Eficiență Energetică.

De ce este necesar un Program Local de Eficienta Energetică?

Ponderea costurilor pentru energie grevează major bugetele locale conducând la presiuni din ce în ce mai mari asupra acestora. Introducerea managementul energetic la nivel orăşenesc se impune cu atât mai mult cu cât la acest nivel sunt concentrate majoritatea proceselor de utilizare a energiei.

Managementul energetic municipal are în vedere creşterea eficienţei energetice pe întreg lanţul, de la producere la consumul final de energie.

Măsurile de creştere a eficienţei energetice cu efecte substanţiale sunt în primul rând cele din domeniul tehnologiilor de consum.

Autorităţile locale trebuie să se concentreze asupra introducerii măsurilor de reducere a consumului de energie finală şi implicit a reducerii emisiilor de CO2.

În domeniul producerii energiei, autorităţile locale trebuie să promoveze utilizarea echipamentelor cu eficienţă ridicată (cazane de înaltă eficienţă, instalaţii de cogenerare a energiei electrice şi termice), valorificarea surselor regenerabile de energie locale (biomasă, energie solară, biogaz, pompe de căldură, etc.), să examineze oportunităţile de producere a energiei/biogazului în procesul gestionării deşeurilor şi a celor de utilizare a resurselor energetice refolosibile provenite din anumite procese industriale. Toate acestea vor contribui la reducerea consumului de combustibili fosili şi la reducerea emisiilor de CO2 şi a altor gaze cu efect de seră în atmosferă. De asemenea, poate fi necesară dezvoltarea sistemelor de furnizare/distribuţie a energiei din sursele menţionate spre consumatori.

Astfel, Programul Local de Eficiență Energetică nu reprezintă doar un ghid, ci şi un instrument de dezvoltare durabilă. Programul trebuie sa aibă în vedere domenii în care autoritatea locală are puterea de a influenţa consumurile pe termen lung (planificare urbană strategică), să încurajeze piaţa de produse de înaltă eficienţă energetică, precum şi schimbarea mentalităţilor şi a comportamentului în domeniul consumului.

Programul Local de Eficiență Energetică a fost elaborat cu suportul proiectului USAID de Susţinere a Autoriţăţilor Locale din Moldova (LGSP) în parteneriat cu Encon Services International LLC.