xc_prim_ed      Proiectul Consolidarea capacităților  societății civile  și APL în conservarea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin crearea parteneriatelor regionale ” are ca scop  consolidarea capacitățile APL și societății civile în conservarea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin crearea parteneriatelor regionale .

Obiectivele proiectului:

Obiectivul 1. Consolidarea capacității instituționale  AO  Crio-inform și OSC, APL în domeniul   EE, SER  si SC

Obiectivul 2.  Informarea și conștientizarea  APL, sectorului asociativ,populației în domeniul eficienței energetice și schimbările climatice

Obiectivul 3.Crearea unei rețele regionale în domeniu dezvoltării durabile și protecției mediului

 

Activitățile proiectului:

1.Petrecerea seminarelor  de informare APL,OSC;

 1. Editarea unui poster informațional (1000 ex.);
 2. Elaborare și publicare ghid în domeniu EE și SER (1000 ex.)
 3. Petrecerea a 3 seminare în domeniul EE;
 4. Elaborarea componentei de mediu, EE si ER in cadrul Planului Strategic
 5. Elaborarea și adoptarea Regulamentului Rețelei;
 6. Elaborarea unei baze de date APL, OSC (finantatori,experți.etc.);
 7. Instruirea membrilor rețelei (2 seminare);
 8. Promovarea proiectului in cadrul diferitor activitati ale APL si OSC;

 

   Perioada de implementare a proectului iulie2013-august 2014.

Rezultatele și impactul  proiectului

 • La nivel raioanelor Briceni și Edineț  va fi creată o rețea în domeniu cu implicarea actorilor relevanți, fapt ce va permite de a crea un mecanism de identificare și soluționare  eficient a problemelor de mediu.
 • Actorii locali vor fi familiarizați cu măsurile de EE și oportunitățile de atragere de fonduri în acest domeniu.
 • Va crește transparența și implicarea publicului larg în procesul decizional pe temele de mediu.
 • Publicul larg și actorii interesați vor conștientiza necesitatea utilizării în practică a conceptelor de EE și protecție a mediului.

Poiectul ”Consolidarea capacităților  societății civile  și APL în conservarea energiei și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin crearea parteneriatelor regionale în r.Briceni” implementat de AO Crio-inform  este posibil grației   suportului   programului   „Sprijinirea organizațiilor societății civile de mediu din Belarus și Republica Moldova” (SECTOR) implementat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală și de Est (REC), cu sprijinul financiar al Agenției Suedeze pentru Cooperare și Dezvoltare Internațională (SIDA).