Marţi, 7 aprilie 2015. Astăzi, la Edineţ, a avut loc Conferinţa raională a Societăţii Orbilor din Moldova. La conferinţă au fost prezenţi deputatul în Parlamentul Republicii Moldova, d-nul Oleg Sîrbu, primarul oraşului Edineţ, d-nul Constantin Cojocari, vicepreşedintele Societăţii orbilor din Moldova, d-nul Ştefan Oprea şi alţi delegaţi ai asociaţiei centrale şi locale a Societăţii Orbilor.

Cuvînt de salut le-a fost oferit oaspeţilor d-lui Oleg Sîrbu şi d-lui Constantin Cojocari.

„Noi ne străduim să fim alături de socitatea civilă şi să venim, cînd este posibil, cu diferite suporturi financiare şi suntem mereu deschişi pentru colaborare” – a menţionat d-nul Oleg Sîrbu.

Eu sînt nespus de bucuros de fiecare dată să fiu alături de dumneavoastră şi încerc să pun umărul la rezilvarea problemelor cu care vă confruntaţi. La sigur că ceea ce vă doare pe dumneavoastră, ne doare şi pe noi cei din administraţia publică, fie de nivelul întîi, fie de nivelul doi sau centrală, şi să ştiţi că nu ne este indiferentă soarta fiecăruia dintre dumneavoastră, dovadă fiind faptul că vă suntem astăzi alături la acest eveniment. Eu, ca primar al oraşului Edineţ, şi toată echipa primăriei este mereu deschisă spre a vă asculta problemele şi a vă ajuta şi în continuare, aşa cum am făcut pînă acum” – a spus d-nul Constantin Cojocari.

Conferinţa a avut ca scop audierea raportului de dare de seamă a preşedintelui interimar al Societăţii Orbilor din raionul Edineţ, d-lui Vitalie Lungu şi cel al comisiei de cenzori.

Asociaţia Obştească „Societatea Orbilor din Moldova” (SOM) este o organizaţie non-guvernamentală, socială şi apolitică care întruneşte cetăţenii orbi şi cu vedere slabă (invalizi pe vedere), în scopul realizării în comun a drepturilor şi intereselor lor legale. SOM a fost înfiinţată la 17 iunie, 1946 prin Hotărîrea Nr. 590 a Sovietului Miniștrilor al RSS Moldovenești şi la moment întruneşte peste 9500 de membri,  persoane cu deficiențe vizuale, stabilite pe întreg teritoriul RM. La moment, în cadrul SOM, activează 39 Organizaţii Teritoriale, 6 Întreprinderi de Instruire şi Producere şi un Centru de Informare şi Reabilitare.