A t e n ţ i e

Î.M. „Apă-Canal” Edineţ avertizează că conform rezultatelor investigaţiilor de laborator a apei potabile, apa nu corespunde normativelor. Consumul apei poate prezenta pericol pentru sănătatea populaţiei (izbucnirea bolilor cu factor hidric). Măsurile întreprinse de Î.M. „Apă-Canal” Edineţ nu sunt eficiente pentru înlăturarea încălcărilor depistate din cauza infectării sursei de captare a apei (bazinul de acumulare Racovăţ), motivul fiind temperaturi înalte, scăderea considerabilă a nivelului de apă a sursei de captare, nerespectarea cerinţelor sanitaro-igienice a zonelor de protecţie sanitară a sursei de apă de către populaţie şi agenţi economici.

În acest caz Î.M. „Apă-Canal” Edineţ se află în situaţia de sistare a livrării apei, dar luînd în consideraţie consecinţele cu mult mai grave, care pot interveni în cazul sistării livrării apei Î.M. „Apă-Canal” Edineţ se adresează către D-stră cu rugămintea de a întreprinde măsuri de protecţie conform avertismentului Centrului de Sănătate publică Edineţ

AVERTIZARE

În lacurile din or. Edineţ a fost depistat vibrion holeric avirulent. Acesta nu prezintă pericol pentru viaţa omului şi nu provoacă holera, însă, poate afecta  tractul gastrointestinal. Deosebit de periculos este pentru copii, al căror organism este mai puţin rezistent la acţiunea bacterilor.

Rezultatele cercetărilor de laborator efectuate de specialiştii Centrului de Sănătate Publică Edineţ, demonstrează că în lacurile din Grădina Publică „V. Alexandri” şi „Bercu” scăldatul prezintă pericol.

Ca rezultat al cercetărilor de laborator în 50% din probele prelevate în aceste lacuri a fost depistat vibrionul holeric avirulent. Nimerind în organismul omului, el poate provoca simptome ale unei simple dereglări intestinale. Trebuie să fim deosebit de precauţi, iar dacă ne simţim rău – să ne adresăm imediat după ajutor medical, boala avansată poate da complicaţii.

Este periculos de a bea apă din apeductul or. Edineţ şi or. Cupcini, deoarece conform rezultatelor de laborator apa din apeduct nu corespunde indicilor sanitaro-bacteriologici.

La apariţia primelor simptome a boli  la membrii familiei, imediat Vă adresaţi după asistenţă medicală, în cazuri urgente chemaţi ambulanţa. A preveni boala e posibil prin îndeplinirea unui şir de reguli simple, inclusiv:

  • Nu vă scăldaţi şi nu pescuiţi în bazinele acvatice unde este interzis;
  • Nu folosiţi pentru băut apă crudă din bazinele acvatice deschise, fîntîni neamenajate.
  • Procuraţi produsele alimentare în primul rînd uşor alterabile numai în locuri autorizate;
  • Foarte minuţios spălaţi, păstraţi şi pregătiţi produsele alimentare;
  • Folosiţi pentru băut numai apă fiartă sau îmbuteliată;
  • Respectaţi regulile de igienă personală, inclusiv în mod obligatoriu de spălat pe mîini după vizita veceului şi pînă la masă.

Nina Liubcic

Medic epidemiolog CSP Edineţ 

Administraţia Î.M. „Apă-Canal” Edineţ