DISPOZIŢIE  nr. 273

   din 22 septembrie 2015                                                                         or. Edineţ

                                                      

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

 

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 3 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 01.10.2015 la ora 14-00  cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Preşedintele şedinţei

1. Cu privire la modificarea şi rectificarea bugetului Primăriei or. Edineţ pentru anul 2015.

Raportor- Ala Nistor

2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare.

Raportor- Ala Nistor

3. Cu privire la modificarea unor decizii a Consiliului orăşenesc Edineţ.

Raportor- Dumitru Gladiniuc, Ala Nistor

4.  Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

Raportor- Vadim Caraulan.

5. Cu privire la transmiterea şi casarea unor fonduri fixe.

Raportor- Lilia Strîmbanu, Tudor Sîngereanu

6. Cu privire la examinarea cererilor prealabile, recursurilor şi sesizărilor.

Raportor- Dumitru Gladiniuc, Vadim Caraulan

7. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice

Raportor- Rodelia Vasilcov, Vadim Caraulan, Dumitru Gladiniuc, Tudor Sîngereanu

8. Cu privire la atribuirea loturilor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit..

Raportor- Vadim Caraulan

9. Cu privire la eliberarea titlurilor de autentificare a drepturilor deţinătorilor de teren.

Raportor- Vadim Caraulan

10. Cu privire la rezilierea unor contracte.

Raportor- Dumitru Gladiniuc

11. Cu privire la demersul ÎM „Apă Canal” Edineţ.

Raportor- Vitalie Sorocan

12. Cu privire la unele instituiri şi aprobări.

Raportor- Constantin Cojocari

Secretarul interimar al Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primarul oraşului Edineţ, Constantin Cojocari