DISPOZIŢIE  nr. 304

   din 5 noiembrie 2015                                                                         or. Edineţ

                                                      

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

 

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală:

D I S P U N :

A convoca şedinţa ordinară nr. 4 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 12 noiembrie 2015 la ora 10-00,  în incinta Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile.

Preşedintele şedinţei

2. Cu privire la vizita de lucru în teritoriu.

Raportor- Vitalie Sorocan

3. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de apă şi canalizare.

Raportor- Vitalie Sorocan

4. Cu privire la sursele financiare necesare pentru cheltuielile efectuate în cadrul lucrărilor de reabilitare-reconstrucţie.

Raportor- Vitalie Sorocan

5.  Cu privire la scutirea plăţilor taxei pentru apă.

Raportor- Vitalie Sorocan

6. Cu privire la sursele financiare necesare conform Planului de îmbunătăţire a ÎM „Apă-Canal” Edineţ.

Raportor- Vitalie Sorocan

7. Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate „Îmbunătăţirea sistemului de apă şi canalizare”.

Raportor- Vitalie Sorocan

8. Cu privire la efectuarea studiului de fezabilitate „Concesionarea serviciului de apă şi canalizare” (selectarea companiei).

Raportor- Vitalie Sorocan

9. Cu privire la aprobarea noilor tarife în transportul public din oraşul Edineţ..

Raportor- Igor Nepeivoda

10. Cu privire la aprobarea noilor tarife la ÎM „DPGL-C Edineţ”.

Raportor- Valeriu Cosovan

11. Cu privire la instituirea comisiei administrative pe lîngă Primăria oraşului Edineţ.

Raportor- Vasile Istratii

12. Cu privire la delegarea unor împuterniciri viceprimarului Vasile Istratii.

Raportor- Vasile Istratii

13. Cu privire la adresarea unui grup de cetăţeni de pe str. Maxim Gorkii.

Raportor- Vasile Istratii

14. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cereri prealabile.

Raportor- Vasile Istratii

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Primarul oraşului Edineţ, Constantin Cojocari