Joi, 12 noiembrie 2015. Astăzi a avut loc Şedinţa ordinară nr. 4 a Consiliului orăşenesc Edineţ în cadrul căreia au fost discutate, în exclusivitate tarifele pentru apă, canalizare, salubrizare şi transport public în oraşul Edineţ.

Astfel, în legătură cu majorarea substanţială a tarifului pentru energia electrică (+35%), majorarea salariului  minim garantat de la 1100 lei la 1900 lei, majorarea preţurilor la materiale şi carburanţi cu circa 50% şi reeşind din faptul că tarifele pentru apă şi canalizare nu au fost ajustate din anul 2009, au fost aprobate următoarele tarife:

Consumatori casnici:

Apă potabilă – 19,70 lei

Apa reziduală (canalizare) – 17,70 lei

Agenţi economici:

Apă potabilă – 40,10 lei

Apa reziduală (canalizare) – 34,90 lei

Din aceleaşi motive au fost ajustate şi tarifele pentru serviciile de salubrizare prestate de ÎM „DPGL-C Edineţ”

Consumatorii casnici:

la blocurile locative – 15 lei/persoană

sectorul privat – 15 le/persoană

Agenţi economici: 200 lei/mc

În baza demersului administratorului rutelor de transport public urban din or. Edineţ şi în urma evaluării costurilor de întreţinere şi a cheltuielilor de reparaţie a automobilelor, precum şi în legătură cu majorarea salariului  minim garantat de la 1100 lei la 1900 lei, Consiliul orăşenesc Edineţ a decis majorarea costului unei călătorii în transportul public urban de la 2 la 3 lei.