Proiectul de lege privind atribuirea statului de municipiu orașelor Cahul, Edineț, Hîncești, Orhei, Soroca și Ungheni, a fost înregistrat în Parlament. Acesta prevede, de asemenea, majorarea veniturilor bugetare ale municipiilor nou-create.

Potrivit așteptărilor, acest proiect de lege la orașe „va contribui la dezvoltarea în ansamblu a zonei de influență și va atenua disparitățile de dezvoltare teritorială existente”.

       Proiectul de lege în cauză stabilește ierarhizarea localităților în dependență de indicatori, elemente și niveluri de dotare. În calitate de criterii de ierarhizare au fost utilizați următorii indicatori: numărul de locuitori; populația ocupată în activități neagricole; dotarea locuințelor cu instalații de alimentare cu apă; dotarea locuințelor cu baie și WC; numărul de paturi în spitale la 10.000 de locuitori; numărul de medici care revin la 1.000 de locuitori; unități de învățământ postliceal, liceal sau altă formă de învățământ secundar; dotări culturale și sportive, cum sunt: săli de spectacol, teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, spații pentru sport; locuri în hoteluri; străzi modernizate etc.

    „Aplicând indicatorii respectivi, municipiile Cahul, Orhei, Soroca, Edineț, Hîncești și Ungheni vor putea deveni comparabile cu orașe similare din mai multe țări din Uniunea Europeană”.