D I S P O Z I Ţ I E   nr.  87

din 14 aprilie 2016

„ Cu privire la păşunatul pe terenurile din aria Primăriei or. Edineţ”

 

         În temeiul art. art.  29 alin. (2),  32 alin. (1)  din Legea nr. 436 din 28.12.2006 Republicii Moldova privind administraţia publică locală; art. 9, 28 din  Legea ,,regnului vegetal”, nr. 239 din 08.11.2007; art. 8, 25 din  Legea ,,zootehniei”, nr. 412 din 27.05.1999; art. 6,7,40 din ,,Regulamentul cu privire la păşunat şi cosit”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 667 din 23.07.2010,

D I S P U N :

  1. Se admite păşunatul animalelor pe terenurile destinate păşunilor din aria Primăriei or. Edineţ începînd cu 25 aprilie 2016, dacă solul s-a zvîntat şi temperatura aerului nu cade noaptea sub +5°C, iar plantele au înălţimea minimă de aproximativ 10 cm – în cazul păşunilor formate din plante de talie joasă, şi de aproximativ 15 cm – pe păşunile formate din plante de talie înaltă.
  2. Pe păşunile situate în pante, cu gradul slab de acoperire a solului cu vegetaţie şi pe care persistă pericolul de eroziune, păşunatul animalelor va începe în ultima decadă a lunii mai 2016.
  3. Deţinătorii de animale vor folosi păşunile în baza contractelor încheiate cu Primăria or. Edineţ.
  4. Perioada de păşunat trebuie se va încheia în prima decadă a lunii noiembrie sau  cu o lună înainte de coborîrea temperaturii medii în decurs de 24 de ore sub 0°C.
  5. Specialistul Primăriei Caraulan Vadim va întocmi amenajamente pastorale şi planuri privind lucrările de întreţinere, ameliorare şi exploatare raţională a păşunilor publice, în conformitate cu Legea zootehniei nr. 412-XIV din 27 mai 1999 şi va exercita controlul îndeplinirii prezentei dispoziţii.

 

Primarul or. Edineţ             /semnat/                           Cojocari  Constantin