Stimaţi soldaţi şi ofiţeri ai Armatei Naţionale,

Marcăm astăzi ce-a de-a 25-a aniversare de la crearea Armatei Naţionale. Constituirea instituției militare naționale s-a produs concomitent cu formarea statului independent și suveran – Republica Moldova. Forțele Armatei reprezintă un simbol al statalității și independenței țării, fiind, totodată, elementul de bază al sistemului de securitate națională.

Vă exprim sincere mulțumiri pentru modul în care înțelegeți să vă faceți datoria față de Patrie. Vă urez tuturor multă sănătate și noi succese în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, întru binele și prosperarea țării noastre.

Cu profund respect, primarul orașului Edineț,

Constantin Cojocari