DISPOZIŢIE  nr. 16

              din 19 ianuarie 2017                                                                 oraşul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 14 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 26 ianuarie 2016, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2017.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

  1. Cu privire la casarea, transmiterea şi evidenţa unor mijloace fixe.

(Raportori – Lilia Strîmbanu, Tudor Sîngereanu)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2017

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – Vadim Caraulan, Tudor Sîngereanu)

  1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la statele de personal în instituţiile primăriei.

(Raportori – Vasile Istratii, Lilia Strîmbanu)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

Constantin COJOCARI, Primarul oraşului Edineţ