DISPOZIŢIE  nr. 30

              din 06 aprilie 2017                                                                 oraşul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ”

 

În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa ordinară nr. 17 a Consiliului orăşenesc Edineţ pentru data de 13 aprilie 2017, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei oraşului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2017

(Raportor – Lilia Tcaci)

2. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului pentru anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

3. Cu privire la redistribuirea alocaţiilor bugetare anuale.

(Raportor – Lilia Tcaci)

4. Cu privire la modificarea şi completarea unor decizii.

(Raportor – Lilia Tcaci)

5. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al primăriei oraşului Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

6. Cu privire la casarea şi transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

7. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – V. Istrati, M. Morari,V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc, L. Tcaci)

8. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

9. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

10. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

11. Cu privire la organizarea licitaţiei publice.

(Raportor – Vadim Caraulan)

12. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportor – Vasile Istratii)

13. Cu privire la formarea unui teren proprietate publică a Primăriei Edineţ pentru amplasarea unui transformator de tensiune înaltă.

(Raportor – Vadim Caraulan)

14. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc, Mircea Morari)

15. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului 41351080534.

(Raportor – Vadim Caraulan)

16. Cu privire la delegarea unor reprezentanţi în comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării lucrărilor de utilitate publică a staţiei de transfer a deşeurilor.

(Raportor – Vasile Istratii)

17. Cu privire la anularea datoriei debitoriale cu termenul de prescripţie expirat.

(Raportor – Lilia Tcaci)

18. Cu privire la delegarea unui consilier în calitate de membru al comisiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director la Şcoala de Muzică Edineţ.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

Secretarul Consiliului orăşenesc (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul oraşului Edineţ, Constantin COJOCARI