DISPOZIŢIE  nr. 36

                       din 16 mai 2017                                                                    oraşul Edineţ

“Cu privire la convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 18 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 24 mai 2017, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

  1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor mijloace fixe.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – V. Istrati, V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

  1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la crearea pieţelor în municipiul Edineţ.

(Raportor – Vasile Istratii)

  1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică.

(Raportor – Vasile Istratii)

  1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului 41351080534.

(Raportor – Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la stabilirea unor plăţi şi/sau taxe.

(Raportor – Vasile Istratii)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI