Stimați agenți economici vă comunicăm că, având ca bază modificările operate la Codul Fiscal al Republicii Moldova prin Legea nr. 281 din 16.12.2016, în vigoare 01.04.2017, a fost modificată  și completată Decizia Consiliului orășenesc nr. 12/10 din 10.11.2016 „Cu privire la cotele fixe a impozitului funciar şi imobil, a plăţilor de arendă a terenurilor cu destinaţie agricolă, neagricolă şi resurselor naturale”.

 

Cotele fixe a impozitului funciar şi imobil, plăţi de arendă a terenurilor, după modificări:

I. Cotele fixe a impozitului funciar

  1. a) pentru terenurile cu destinaţie agricolă şi păşuni:

– care au indici cadastrali         1,5 lei pentru 1 grad-hectar

– care nu au indici cadastrali   110 lei pentru 1 hectar

– pentru păşuni 27,5 lei pentru un 1 hectar.

b) impozitul funciar pentru suprafeţele ocupate de obiecte acvatice se stabileşte în mărime de 115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică.

c) pentru terenurile din intravilanul din s. Alexandreni şi Gordineştii-Noi pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, locurile de pe lîngă domiciliu (inclusiv terenurile atribuite ca loturi de pe lîngă casă dar distribuite în extravilan din cauza insuficienţei de terenuri din extravilan) – 1 lei pentru 100 m2, în or. Edineţ – 4 lei pentru 100 m2. Pentru terenurile din intravilan destinate întreprinderilor agricole, alte terenuri neevaluate de organul cadastral – 10 lei pentru 100 m2.

d) pămînturile din extravilan distruse în urma activităţii de producere, carierile neevaluate de organul cadastral – 350 lei pentru 1 ha.

II. Cota fixă a impozitului pe bunurile imobiliare.

a) cota fixă a impozitului pe bunurile imobiliare pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă din Primăria Edineţ, pentru garajele şi terenurile pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, în mărime de 0,125 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

b) pentru alte bunuri imobiliare, cu excepţa bunurilor cu destinaţie locativă, garajelor şi terenurilor pe care acestea sînt amplasate, loturilor întovărăşiilor pomicole cu/sau fără construcţii amplasate pe ele, cota de impozitare se stabileşte în mărime de 0,3 % din baza impozabilă (valoarea estimată) a bunurilor imobiliare și 0,3 % din valoarea contabilă a bunurilor imobiliare din categoria menționată dar neevaluată.

c) cota concretă pentru terenurile agricole cu construcţii amplasate pe ele – 0,1% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare (art. 280 (1) (a1)).

                                    III. Plata de arendă a terenurilor

În conformitate cu Legea nr. 1308-XIII din 25.07,1997 „Cu privire la preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor” se stabileşte plata pentru arenda terenurilor agricole, neagricole şi a resurselor naturale în mărime de 5 % faţă de preţul normativ al pămîntului.

 

Pentru detalii ne puteţi contacta la nr. de telefon 024625915.