Apel către cetăţenii municpiului Edineţ!
În conformitate cu prevedeile legii nr.1101 din 06.02.1997,aprobata de Parlamentul R.Moldova – Cu privire la gărzile populare,Consiliul raional Edineţ a creat Garda Populară cu instituirea în funcție de comandant a dlui Gavriliuc Vladimir.

Garda populară în comun cu organele de drept :
-participă activ la menţinerea ordinii publice;
-previne diverse infracţiuni si contravenţii;
-apară onoarea demnitatea, drepturile şi interesele legiteme ale cetăţenilor;
-reprimă orice acţiune ilegală, antisocială etc.

În acest context ,VENIM CU UN APEL către toţi cetăţenii- adolescenti,tineri, persoane în vîrstă respectabilă şi oameni de buna credinţă cu dorinţa de a face ordine în casa noastră comună, să nu rămîneţi indiferenți faţă de tot ce este scump sufletului omului şi să formăm în municipiul Edineţ Gărzii Populare din aceste categorii de cetăţeni.

În rîndurile Gărzii Populare pot fi înrolaţi în baza cererilor personale depuse benevol de cetăţenii Republicii Moldova de la vîrsta de 18 ani şi care sînt capabili din punct de vedere al sănătăţii, profesionalismului şi moral să îndeplinească sarcinile încredinţate de Garda Populară.

La data de 25 iulie 2017, ora 15:00 în clădirea Consiliului raional Edinet sînt invitati toţi de a participa la şedinta de instituire a Gărzilor Populare.

Telefon de contact – 068148277