DISPOZIŢIE  nr. 53 

                       din 12 iulie 2017                                                                    municipiul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

ordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa ordinară nr. 19 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 iulie 2017, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2017.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2017.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportor – Vasile Istratii, Mircea Morari)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportor – Tudor Sîngereanu, Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice, inclusiv cele prealabile.

(Raportori – V. Istrati, V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la atribuirea terenurilor proprietate publică, inclusiv pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică pentru terenul cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică pentru terenul cu c.c. 4101101025.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului cu c.c. 4101101025.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile de piaţă prestate de ÎM “Piaţa orăşeneacă”.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportor – Vasile Istratii)

 1. Cu privire la rezultatele inventarierii sectoarelor de teren cu destinaţia construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vasile Istratii, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la delegarea unor consiglieri în calitate de membri ai comisiilor de concurs pentru selectarea directorilor la instituşiile de învăţământ preşcolar din subordinea Primăriei Edineţ.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI

Descarcă ordinea de zi.