DISPOZIŢIE  nr. 57

din 25 iulie 2017                                                                 municipiul Edineţ

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală, în baza demersului fracţiunii PDM în Consiliul municipal Edineţ nr. 436 din 24.07.2017,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 20 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 31 iulie 2017, ora 16:00 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 

  1. Cu privire la rezultatele audierilor publice privind accesul unităţilor de transport auto de pasageri şi bagaje interurban pe str. Independenţei.

(Raportor – Constantin Cojocari, Igor Nepeivoda)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportor – Vadim Caraulan, Tudor Sîngereanu, Igor Nepeivoda)

 

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta Dispoziţie.

 

Primarul municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI