Direcția regională Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră anunţă înscrierea la concursul de angajare în serviciu la funcțiile de inspector în subdiviziunile din cadrul Poliției de Frontieră.

În funcţiile publice cu statut special din cadrul MAI poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte cumulativ cerințele conform Legii nr. 288 din 16.12.2016 privind funcţionarul public cu statut special în cadrul MAI.

Angajarea în funcţiile publice cu statut special se face prin concurs, cu excepţia cazurilor de angajare prin transfer de la alte autorităţi publice.

Angajații urmează cursul de instruire iniţială cu durata de 6 luni, format din ore teoretice și practice, în incinta Centrului de Excelență în Securitatea Frontierei, cu sediul în or. Ungheni.

Anterior angajării într-o funcţie publică cu statut special, candidaţii sunt supuşi unui control special în modul reglementat de MAI.

Pentru depunerea cererilor şi înscrierea la concurs, candidaţii se pot adresa în secţia resurse umane a Direcţiei regionale Nord, în zilele de miercuri și joi a fiecărei săptămâni.

Adresa: Mun. Edineț, str. Independenței 60, tel. (0246) 29008.

Pentru detalii accesaţi http://border.gov.md/index.php/ro/politia-de-frontiera/cariera