Forumul Economic Regional de NORD este dedicat dezvoltării și susținerii mediului de afaceri și potențialului investițional în regiune, susținerii antreprenorialului și investițiilor, consolidării dialogului cu autoritățile, promovării instrumentelor de finanțare și suport oferite întreprinderilor de către Instituțiile Statului și partenerii de dezvoltare. De asemenea, organizatorii au pus în discuție problemele cu care se confruntă investitorii și antreprenorii, vor asculta propuneri și vor aduce soluții și platforme pentru ameliorarea acestora. 

 

Astfel, Forumul Economic Regional a oferit cadrul pentru:
 Consolidarea dialogului public cu mediul de afaceri din regiuni și APL-uri;
 Mobilizarea comunității de afaceri pentru consolidarea dialogului public privat, sporirea încrederii în autorități;
 Valorificarea oportunităților dezvoltare a afacerilor regionale, investițiilor și exporturilor, competitivitatea întreprinderilor și produselor autohtone;
 Identificarea și colectarea proiectelor investitionale (inclusiv PPP- urile) din sectorul public si privat pentru a se regasi in catalogul proiectelor investitionale;
 Consultanță și resurse informaționale privind accesarea programelor de finantare (buget național și străin) atât pentru autorități publice, cât și pentru antreprenori (proiectele transfrontaliere), etc;
 Identificarea investitorilor străini stabiliți înafara ZEL-urilor și PI;
 Identificarea potențialului și capacităților de export a producătorilor din regiune pentru a include pe platforma de susținere ”Promovarea Exporturilor” și includerea acestora în ”Registrul producătorilor și exportatorilor”;
 Maparea regiunilor: disponibilitatea locațiilor ”brownfield” și ”greenfield”, accesul la infrastructura fizică (căi de comunicație, utilități, incubatoare de afaceri ș.a.), potențialul și disponibilitatea forței de muncă, prezența centrelor de instruire și pregătire a forței de muncă (universități, colegii, școli de meserii, centre de excelență), disponibilitatea resurselor naturale ș.a.;
 Identificarea necesității suportului informațional pentru reprezentanții APL (trening-uri și cursuri de instruire practică în atragerea investițiilor și promovarea exporturilor);
 Colectarea reacției (feedback) de la agenții economici vis-a-vis de reformele Guvernului în domeniul cadrului de reglementare a afacerilor (acte permisive, control, raportare, etc);
 “Maparea regiunii” (elaborarea unei hărți interactive a potențialului regiunii sub aspect de nr.companii producatoare, exportatoare, investitori straini identificati în regiune, potențialul greenfield și brownfield, resurse naturale si situația forței de munca disponibila din regiune, etc);
 Promovarea asistentei instituțiilor publice locale (consilii raionale, primării, ADR- urile, etc) din partea MIEPO, ODIMM, parteneri dezvoltare, ș.a;
 Plarformă de transmitere a unui apel din partea Autorităților Guvernamentale catre APL- uri privind necesitatea creșterii eficienței și profesionalizmului acestora, să devină pro-business, să preia și promoveze viziunea Executivului la nivel de regiuni, să dezvolte capacitățile de interacțiune cu potențialii investitori sau cei existenți, să-și revizuiască politica de stabilire a taxelor locale, etc.

Eveniment organizat de Moldovan Investment and Export Promotion Organization (MIEPO), în parteneriat cu Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, AOAM – Asociația Oamenilor de Afaceri din Moldova şi Primăria Municipiului Edineţ cu suportul Moldova Agroindbank, UNDP Moldova, Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, Parcul Industrial Edineţ, PAC Granturi – Proiectul Ameliorarea Competitivității, ADR Nord, Gateway & Partners Moldova, Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor şi Camera di Commercio Italiana di Chisinau.