În conformitate cu art. 16 alin. (2) şi (5) a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, în baza demersului unor consilieri în Consiliul municipal Edineţ, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 24 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 20 decembrie 2017, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la aprobarea organigramei şi statelor de personal ale Primăriei municipiului Edineţ.

(Raportor – Ovidiu Florea, consilier)