Prin Dispoziţia primarului nr. 3 din 11 ianuarie 2018, în conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se convoacă şedinţa ordinară nr. 1 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 17 ianuarie 2018, ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la eliberarea din funcţie a viceprimarului mun. Edineţ, d-lui Vasile Istratii.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportori – Lilia Tcaci, Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la scutirea de taxa pentru frecventarea instituţiilor extraşcolare.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportor – Tudor Sîngereanu)

 1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportori – Mircea Morari, Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – V. Caraulan, T. Sîngereanu, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la rezultatele inventarierii sectoarelor de teren atribuite pentru construcţia caselor individuale de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea notificărilor şi sesizărilor.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea procesului-verbal al comisiei de declarare a lucrărilor de utilitate publică pentru terenul cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la schimbarea destinaţiei terenului cu c.c. 41351080534.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la iniţierea proiectului de creare a “Orăşelului generaţiilor” în Grădina Publică “Vasile Alecsandri”.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la aprobarea Planului de asigurare a durabilităţii proiectului “Conectarea Parcului Industrial Edineţ la infrastructura de acces şi utilităţi publice”.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare și înfrățire între Oraşul Balş, din județul Olt, România și Municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la examinarea situaţiei operaţionale şi financiare la ÎM “Apă-Canal” Edineţ.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la examinarea situaţiei Pieţii agroalimentare din mun. Edineţ.

(Raportori – Constantin Cojocari, Andrei Gudumac)

 1. Cu privire la instalarea unui monument pe teritoriul Muzeului Ţinutului Natal şi edificarea unei plăci comemorative pe frontispiciul clădirii Muzeului.

(Raportor – Mircea Morari)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Luni 15.01.2018, ora 14.00 –  Comisia funciară
Marţi 16.01.2018, ora 14.00 – Comisia financiară
 
Descarcă ordinea de zi AICI.