Prin Dispoziţia primarului nr. 9 din 13 februarie 2018, în conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 4 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 16 februarie 2018, ora 10:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

  1. Cu privire la amplasarea Pieţii agroalimentare din mun. Edineţ.

(Raportor – Igor Nepeivoda)

  1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din bugetul Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Tcaci)

  1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportor – Igor Nepeivoda, Vadim Caraulan)

  1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Mircea Morari)

  1. Cu privire la eliberarea din funcţie a viceprimarului mun. Edineţ, d-lui Vasile Istratii.

(Raportor – Constantin Cojocari)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Vineri 16.02.2018, ora 09.30 –  Comisia mixtă: funciară, financiară şi juridică