Primăria oraşului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de inspector pentru ordinea publică în cadrul Primăriei mun. Edineţ.

Cerinţe faţă de candidat:

 • Studii superioare juridice
 • Cunoaşterea legislaţiei Republicii Moldova
 • Cunoaşterea calculatorului la un nivel avansat (Word)
 • Experienţă în domeniu – 3 ani
 • Posedarea obligatorie a limbilor de stat şi rusă
 • Flexibilitate în comunicare
 • Abilităţi de lucru în echipă
 • Posedarea unei limbi străine se socoate un avantaj

 

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Originalul şi copia buletinului de identitate;
 • Originalul şi copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi / sau de specializare;
 • Originalul şi copia carnetului de muncă;
 • Originalul cazierului judiciar sau declaraţia pe propria răspundere.

 

Dosarul de participare la concurs se depune în termen de pînă la 23 martie 2018 inclusiv, la primăria mun.Edineţ (biroul 3, or.Edineţ, str.O.Cerempei 30)