Începând cu data de 1 ianuarie 2018 pe teritoriul oraşului Edineţ se stabilesc următoarele cote fixe a impozitului funciar şi imobil, plăţi de arendă a terenurilor, inclusiv:

impozite_2018