DISPOZIŢIE  nr. 31

din 13 aprilie 2018

                                                     

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

 

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12. 2006 privind administraţia publică locală; analizând demersul unui grup de consilieri în Consiliul municipal Edineţ din 13.04.2018,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 6 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 19 aprilie 2018, ora 1000 în sala de şedinţe a Primăriei Municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi :

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la modificarea anexei la Decizia Consiliului municipal Edineţ nr. 3/3-1 din 31.01.2018 cum privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2018.

(Raportor – Igor Nepeivoda)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Primarul municipiului Edineţ, Constantin COJOCARI