Lansarea Proiectului Pilot în municipiul Edineț

Recent a fost lansat in municipiul Edineț un nou proiect pilot din cadrul Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, realizat cu suportul Uniunii Europene.

Pe data de 25 aprilie 2018 în municipiul Edineț a avut loc Conferința de lansare proiectului pilot ”Edineț – Pol de creștere în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, susținut de Uniunea Europeană în cadrul Inițiativei ”Primarii pentru Creștere Economică”.

La eveniment au participat circa 70 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice, mediului de afaceri, societății civile, centrelor de excelență, incubatoarelor de afaceri din regiune, studenți ai Universității de Stat ”Alecu Russo” din Bălți etc. În mod special, menționăm prezența reprezentanților Delegației Uniunii Europene, Consiliului Raional Edineț, Agenției de Dezvoltare Regională Nord, Cancelariei de Stat, Camerei de Comerț și Industrie și Centrului de Dezvoltare Comunitară Integrată.

Primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari a menționat, că acest proiect va duce la o creștere economică durabilă locală și crearea de noi locuri de muncă prin oferirea de oportunități pentru participarea economică a tuturor actorilor. În același timp, Aneil Singh a declarat că Uniunea Europeană reprezintă un partener pe termen lung pentru Republica Moldova și este important ca acest proiect să nu fie abordat izolat , ci în contextul inițiativelor și programelor realizate de UE.

Municipiul Edineț a primit  de la Uniunea Europeană o finanțare nerambursabilă (grant) de 579 mii euro pentru implementarea proiectului din valoarea totala a proiectului de 644 mii de euro. Cu o durată de 24 de luni, proiectul are drept scop să îmbunătățească capacitățile locale și a infrastructurii de afaceri pentru stimularea creării de noi întreprinderi în mun. Edineț, cu impact asupra creșterii economice incluzive în regiunea de Nord a Moldovei. Ca rezultat va fi construită o nouă hală industrială, va fi creat un incubator de afaceri, vor fi dezvoltate activități de networking, servicii de catering, un business hub și o zonă de recreere pentru angajații rezidenților.

Spre finalul conferinței Aneil Singh a înmânat placa comemorativă a proiectului dlui primar al muncipiului Edineț.

În partea finală a evenimentului participanții la conferință au vizitat Parcul industrial Edineț unde au putut comunica direct cu rezidenții zonei.