Dragi concetățeni, stimați veterani!
Ziua de 9 mai rămîne a fi prin timp o zi a comemorării dar și a cinstirii Trecutului, Prezentului, iar pentru cei tineri a Viitorului.
Interferența zilei Victoriei cu cea a Europei cheamă generațiile de ieri și de azi atît la comemorare , slăvire, cinstire, cît și la împăcarea Omenescului fiecăruia din Noi.
Școala trecutului, școala războiului a educat în buneii și străbuneii noștri nu numai spiritul susținerii reciproce, dar și un deosebit spirit pacifist, prietenesc, întru susținerea continuă a aproapelui, a fi de folos anume în momentele de răstriste pentru acesta.
Anume același spirit aș vrea să-l transmit astăzi noilor generații cînd dăinuirea eului de echipă trebuie să dăinue peste egoul personal al fiecăruia din noi- fie politician, fie primar sau președinte, lucru de care are nevoie întreaga noastră societate.
Veteranii razboiului de ieri se sting în lanțul trecutului, o nouă făclie a prezentului trebuie sa răspîndească mai multă bunătate, cumsecădenie, decență și sinceritate sufletească.
Viitorul Europei venită din crudul război al zilei de ieri poate fi unul statornic și trainic, doar dacă pe potriva lor, vor fi oamenii care îl construiesc.
Anume această decență în fața greutăților (interferiilor timpului) , Vă doresc fiecăruia în detrimentul oricăror provocări:
Bunătate! Bunăvoință! Buna întelegere! Dar și coloană vertebrală!
Vă doresc a rezista în pofida oricăror încercări ce le impune timpul atît cel al trecutului prin Marele Război , cît și a Prezentului, prin multiplele provocări, înseamnă a construi o Europă prosperă, o Moldovă înfloritoare, un EDINEȚ cu mai puține provocări, un suflet cu mai multă ințelegere și deschidere!
Vie fie în veci ziua VICTORIEI, Trăiască EUROPA!

Cu drag și compasiune, primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari