În perioada 24-26 Mai, la Edinet in incinta Parcului Industrial s-a desfășurat Tabara Media organizată în cadrul proiectului „Prin intermediul unui Transport Durabil către un Mediu Curat”, în cadrul Programului de cooperare Teritorială din cadrul Parteneriatului Estic, Programul de Cooperare Transfrontalieră Moldova-Ucraina, finanțat de UE. În acest context, e demn de menționat că subiecte stringente ca poluarea mediul în zonele urbane, transportul durabil și impactul transportului asupra mediul înconjurator, problemele legate de mediu și transport durabil au fost abordate într-o manieră teoretico-practică. Datorită trainerilor, celor 36 participanți (reprezentanți ai administrației publice locale, studenții Universității de Stat “Alecu Russo” din Bălți, jurnaliști din regiunea de nord și centru, potențiali jurnaliști din cadrul liceelor din mun. Edineț, voluntari) cointeresați de a comunica, interacționa, și a învăța lucruri noi pentru a aduce o schimbare Republicii Moldova.