DISPOZIŢIE  nr. 215

din 23 noiembrie 2018

  “Cu privire la convocarea şedinţei

extraordinare a Consiliului municipal Edineţ”

          În conformitate cu art. 16 a Legii Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală,

D I S P U N:

A convoca şedinţa extraordinară nr. 14 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 28 noiembrie 2018, ora 8:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 

1. Cu privire la aprobarea Acordului înfrățire între Municipiul Piatra Neamţ, din județul Neamţ, România și Municipiul Edineţ, din raionul Edineţ, Republica Moldova.

(Raportor – Constantin Cojocari)

Secretarul Consiliului municipal (dl. Mircea Morari) va asigura înştiinţarea şi prezenţa consilierilor la şedinţa Consiliului la data şi în localul stabilit prin prezenta dispoziţie.

 

Constantin COJOCARI, Primarul Municipiului Edineţ