În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 233 din 04.12.2018, se convoacă şedinţa extraordinară nr. 15 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 10 decembrie 2018, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

 1. Cu privire la ridicarea înainte de termen a unui mandat de consilier.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire, desfiinţare, schimbare a destinaţiei pentru anul 2019.

(Raportor – Tudor Sîngereanu)

 1. Cu privire la aprobarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pentru anul 2019 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea statelor de personal ale întreprinderilor municipale din aria municipiului Edineț pentru anul 2019.

(Raportori – V. Cosovan, V. Sorocan, A. Gudumac, I. Beşleagă, M. Michitiuc)

 1. Cu privire la aprobarea Planurilor de achiziţii ale întreprinderilor municipale pentru anul 2019.

(Raportori – V. Cosovan, V. Sorocan, A. Gudumac, I. Beşleagă, M. Michitiuc)

 1. Cu privire la rezultatele inspectării financiare complexe efectuate la ÎM “DPGL-C Edineţ”.

(Raportori – V. Cosovan, C. Cojocari)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Primăriei municipiului Edineţ pe anul 2018.

(Raportor – Rodelia Vasilcov)

 1. Cu privire la casarea şi/sau transmiterea unor bunuri şi mijloace fixe.

(Raportori – T. Sîngereanu, L. Strîmbanu)

 1. Cu privire la abrogarea, modificarea şi/sau completarea unor decizii.

(Raportori – Lilia Tcaci, M. Morari)

 1. Cu privire la acordarea gradului de calificare a funcţionarului public.

(Raportor – Marina Vorbaneţ)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc, M. Morari)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la aprobarea dosarelor de delimitare a terenurilor proprietate publică.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la examinarea situaţiei iarmarocului sezonier pentru comercializarea produselor agricole din mun. Edineţ.

(Raportor – Andrei Gudumac)

 1. Cu privire la aprobarea componentei „Alimentare cu apă şi canalizare” din cadrul strategiei de Dezvoltare Socio-Economică a municipiului Edineţ (2018-2025).

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la repartizarea profitului-net al întreprinderilor municipale.

(Raportor – V. Cosovan, V. Sorocan, A. Gudumac)

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Joi, 06.12.2018, ora 14.00 – Comisia financiară

 

Descarcă ordinea de zi AICI.