În baza Dispoziţiei primarului mun. Edineţ nr. 9 din 15.01.2019, se convoacă şedinţa ordinară nr. 1 a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 22 ianuarie 2019, ora 14:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la propunerea candidaturilor pentru funcţia de membru cu drept de vot deliberativ în componenţa birourilor electorale ale secţiilor de votare nr. 1-8, circumscripţia nr. 3 Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

 1. Cu privire la stabilirea plăţilor pentru locaţiune sălilor Casei municipale de cultură, Centrului Comunitar s. Alexăndreni şi sala de şedinţe a Primăriei Edineţ.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la aprobarea mărimii contribuţiei de la cetăţeni în cadrul proiectului “Îmbunătăţirea sistemului de apă în oraşul Edineţ”.

(Raportor – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la aprobarea Acordului de cooperare intercomunitară pentru dezvoltarea unui serviciu durabil de alimentare cu apă şi canalizare în raionul Edineţ.

(Raportori – Vitalie Sorocan)

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul bugetar disponibil pe cont la 01.01.2019.

(Raportori – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la corelarea şi rectificarea bugetului Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportori – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei bugetare anuale pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Tcaci)

 1. Cu privire la redistribuirea şi alocarea unor mijloace financiare din bugetul Primăriei mun. Edineţ pe anul 2019.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)

 1. Cu privire la aprobarea unor regulamente.

(Raportori – Marina Vorbaneţ)

 1. Cu privire la examinarea cererilor persoanelor fizice şi juridice.

(Raportori – T. Sîngereanu, V. Caraulan, D. Gladiniuc)

 1. Cu privire la aprobarea planurilor cadastrale.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la eliberarea titlurilor deţinătorilor de terenuri.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la atribuirea sectoarelor de teren, inclusiv pentru construcţia caselor de locuit.

(Raportor – Vadim Caraulan)

 1. Cu privire la examinarea cererilor prealabile.

(Raportor – Dumitru Gladiniuc)

 1. Cu privire la actualizarea componenţei Gărzii populare pe teritoriul mun. Edineţ.

(Raportor – Elena Prisacari)

 1. Cu privire la redenumirea Şcolii de Muzică pentru copii din mun. Edineţ.

(Raportor – Mircea Morari)

 

Şedinţele comisiilor de specialitate vor avea loc:

Vineri, 18.01.2019, ora 10.00 – Comisia funciară

Luni, 21.01.2019, ora 10.00 – Comisia juridică

Luni, 21.01.2019, ora 14.00 – Comisia financiară