ANUNȚ
privind selectarea responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de construcție a
Halei industriale pe suprafața de 1400 m2.
Referința: Nr 32 din 21 ianuarie 2019
 Contractul    Nr.2017/393-418
Locul si data: Primăria municipiului Edineț, orașul Edineț,  strada O.Cerimpei 30, Republica Moldova,
                                                      05 februarie 2019 , ora 10.30
Titlul proiectului: “Edineț – Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică (M4EG), Republica Moldova și implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu Asociația Obștească Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.   
Bugetul maxim disponibil = 7 500 EURO. Plățile efectuate în cadrul acestui contract se vor face în moneda RM.
Sarcini și responsabilități generale:   
 1. Verificarea volumelor de lucrări și materiale, efectuarea supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie şi verificarea completarii Registrului de lucrări şi cărţii tehnice; 
 2. Efectuarea controlului şi completarea documentelor de execuţie necesare pentru rapoartele de lucrări executate prezentate de Contractor;
 3. Lucrul cu Contractorul în vederea identificării problemelor şi raportarea lor imediată către Primărie, Client şi Angajator;
 4. Colectarea de la Contractor a rapoartelor privind lucrările executate şi verificarea lor;
 5. Depistarea şi informarea imediată a Angajatorului despre includerea în dările de seamă privind lucrările executate a lucrărilor care de fapt nu au fost efectuate;
 6. Monitorizarea respectării termenului de finisare a lucrărilor de construcţie conform contractului semnat cu Contractorul;
 7. Prezentarea regulată a rapoartelor în conformitate cu prevederile contractului;
 8. Promovarea procedurilor Angajatorului şi asigurarea transparenţei implementării proiectului în rândurile beneficiarilor.
Responsabilul tehnic îşi asumă răspunderea materială personală și deplina faţa de Angajator şi client care l-a angajat pentru verificarea corectă a execuţiei lucrărilor de construcţie, inspectarea tuturor aspectelor în legătură cu desfăşurarea proiectului din punct de vedere al profesionalismului, calităţii, respectării standardelor calitative şi a specificaţiilor cantitative descrise în documentaţia tehnică anexată la contractul încheiat de Beneficiar cu Contractorul.
 Criterii de eligibilitate:
 • Persoană juridica disponibilă să presteze serviciile solicitate;
 • Disponibilitatea persoanelor deținătoare de certificate de atestare în domeniul supravegherii lucrărilor de construcție care se solicită la prezenta licitație;
 • Experiența profesionala minim 5 ani in domeniu;
 • Cifra de afaceri sa nu fie mai mica de 100 000  MDL;
Așteptăm cu nerăbdare să solicitați instructiunile și  formularul de depunere a ofertei,  specificatiile tehnice  pentru a participa la concursul de  selectare a responsabilului tehnic.
Nume de Contact :  Rodelia Vasilcov
Adresa: Primăria municipiului Edineț, mun. Edineț, MD-4601, str. Octavian  Cirimpei 30,
Telefon de Contact:  +37324622830 , +37369089586
 E-mail: www.primariaedinet.md, primaria.edinet.contanct@gmail.com ,        vasilcovrodelia@gmail.com