PLAN ACHIZIȚIE al Î.M.”Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2019

Anexa la Decizia nr. 15/5-2 din 10.12.2018

PLAN ACHIZIȚIE

al Î.M.”Apă-Canal” Edineţ pentru anul 2019

Planul este întocmit reieşind din necesităţile financiare ale întreprinderii şi lucrările, care necesită să fie îndeplinite neapărat, pentru buna funcţionare, prestare a serviciilor calitativ, la timp şi în volumul necesar.

(Tariful existent aprobat permite achitarea  cheltuielilor pentru consumul de energie electrică, impozite şi salariu)

Nr

d/o

Denumirea achizitiilor Perioada indeplinirii  Mii lei Sursa Responsabil
1                     2          3        4 5 6
                                    Apeductul central
1. Atestarea dispozitivului de protecţie a sursei de captare a apei la S-1 iulie 162,0 Investiții interne / externe

Administraţia

Şef.sector

 

           
2. Procurarea clapetelor pentru reparaţia  venelor în staţia filtrare SP-II Mai – septembrie 100,0  surse interne

Administraţia

Şef sector

3. Reparatia, hidroizolarea  rezervoarelor şi decantoarelor la SP-II , SP – V  Mai – septembrie 180, 0 surse interne Şef sector
           
 

Procurarea echipamentului electric pentru statiile de pompare SP 3- SP 4 (

utilaj pentru dulap de comanda, transformator de putere 250 KVA,

– elaborarea pasaportului energetic)

Mai – septembrie

 

 

 

 

 

 

160,0

 

 

 

 

 

30,0

Subvenții,  APL
5.          
  Total pe apeductul central   632.00    
           
             

 

STAŢIA EPURARE

1 2 3 4 5 6
           
           
6. Reparaţia şi înlocuirea regletelor de decontare., greblelor, grătare, site.

Mai

iunie

18,0 Investiţii interne

Administraţia

Şef sector

7.  Curăţarea şi înlăturarea nămolului din suprafetele de depozitare. Apilie – noiembrie 300.0  investiții interne

Administraţia

Şef sector,

8.

 

 

Reparaţia unui  Decantor primar pentru preepurarea apelor uzate. Iunie-noiembrie

 

420 ,0

 

 

investiții interne / externe

Administraţia

Şef.sector,agenți economici

  Total staţia de epurare   738.00    

 

SECTORUL CUPCINI

 

 

1 2 3 4 5 6
9.          

10.

 

 

Reparaţia capitală a porţiunii de traseu Fabrica de conserve  – or. Cupcini   L= 500 m.l  PEPN10  D220 Iulie – noiembrie 540, 0

subvenţii

 

APL

 

 

 

Total Cupcini

 

 

540.00

   

 

SECTORUL EDINEŢ

 

1 2 3 4 5 6
11. Construcţia sistemelor  de canalizare  orășenești (str. Decebal, str. Vasile Lupu) Mai – octombrie 90,0

 

  Investiții interne 

Administraţia

Şef sector

 12. Reparaţia capitală a porţiunii sistemului de canalizare de presiune  SP Nr 1 – staţia de epurare cu lungimea de 0.2 km Aprilie – noiembrie 80, 0  investiții interne

Administraţia

Şef sector,

13. Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare(camine de vizită, vane) din or. Edineț ,(sector sos. Bucovinei) Martie- noiembrie 440, 0  investiții interne

Administraţia

Şef sector,

14

– Achizitionarea serviciilor de laborator pentru analiza apei potabile si apei reziduale.

-clor lichid, reagenti pentru dezinfectarea apei potabile.

– carburanti.

 

 

150.0

 

 

 

200.0

 

 

500.0

 

 

Subvenţii

APL
15 Verificarea metrologică a contoarelor şi instalare        
16 Implementarea sistemului de evidenţă(SCADA)   1 500 000,0    
  Total Edineţ   1501.460    

 

 

PARCUL AUTO

1 2 3 4   5  
15.

Aprovizionarea autotransportu-

lui şi mecanizmelor cu cele necesare pentru lucrul eficient pentru a nu pune în pericol sănătatea şi viaţa muncitorilor

permanent 60,0 investiții interne Administraţia  
16. Confecţionarea a trei porţi la garaj Aprilie – iunie 30, 0 investiții interne

Administraţia

 

           

 

18.

Procurarea și reparația pompelor, tehnicii, utilajului specializat (tractor cu bară,autovehicul specializat, utilaj pentru montarea inelelor, ţăvilor, pompelor etc.)   450, 0 investiții interne / externe

Administraţia

APL subvenţii, investiții interne / externe

 

19. Procurarea materialelor (activitatea curentă- materiale reparații curente, rechizite de birou, echipament de protecție și igienă personală, ș.a.)   320,0 investiții interne

Administrația,

șefi sectoare

 

      860,0    
  TOTAL GENERAL PE ENTITATE   4271,5      
     

Notă:  Sursele financiare în sumă de :

  • 2 231.5 mii  lei surse proprii
  • 1 500,0 mii lei APL Edineț
  • 00 mii lei APL Cupcini

Plan elaborat de administraţia ÎM „Apă-Canal”.