Primăria municipiului Edineţ anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director la grădiniţa din s. Alexăndreni și concurs REPETAT pentru funcţia vacantă de director la grădiniţa din s. Gordineștii Noi

Cerinţe faţă de candidat:

 • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova
 • Studii superioare universitare în domeniu pedagogic
 • Vechime de muncă cel puţin 3 ani
 • La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a îndeplinit vîrsta de pensionare (65 ani)
 • Cunoaşterea limbii de stat
 • Este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic)
 • Nu are antecedente penale
 • Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art 86. (1)lit. 1m) n) din Codul Muncii

Pentru participare la concurs se depune dosarul de participare care va conţine următoarele documente:

 • Formularul de participare (Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director – vezi anexa nr.1)
 • Copia actului de identitate
 • Copia actului/actelor de studii
 • Copia carnetului de muncă
 • Curriculum vitae (Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director – vezi anexa nr.2)
 • Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic şi neuropsihic pentru exercitarea funcţiei
 • Cazierul judiciar sau declaraţia prin propria răspundere
 • Proiectul planului de dezvoltare a instituţiei pentru 5 ani este obligatoriu care poate fi prezentat şi în ziua concursului

     Dosarul de participare la concurs se depune pînă la 28 mai 2019 inclusiv, la Primăria or. Edineţ (biroul 3, mun.Edineţ, str. O.Ceremprei 30).

     Telefon de contact : (0246 ) 2-38-82