În atenţia concurenţilor electorali:

Primăria Edineţ Vă informează că prin Dispoziţia primarului nr. 210 din 20 august 2019, în scopul bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale generale din Republica Moldova din 20 octombrie 2019, s-au stabilit următoarele locuri speciale pentru afişaj electoral, pe teritoriul Municipiului Edineţ:

 • Casa de cultură Edineţ, pe panoul instalat de APL (2 panouri);
 • Piaţa orăşenească Edineţ (intrarea din partea str. Maxim Gorki);
 • Panou din faţa blocului locativ str. Independenţei nr. 79;
 • Intersecţia străzilor Şoseaua Bucovina şi Mihai Eminesu (partea dreaptă după sens a str. Şoseaua Bucovina;
 • În faţa Centrului Comercial TERRA, str. Independenţei nr. 35
 • Panou informativ amplasat pe sediul Primăriei în s. Alexăndreni.

Totodată, se recomandă agenţilor economici din aria municipiului Edineţ să ofere spaţii pentru afişaj electoral, localuri pentru desfăşurarea întrunirilor concurenţilor electorali cu alegătorii, în condiţii egale pentru toate formaţiunile politice, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Se interzice amplasarea afişelor electorale în alte locuri decât cele nominaţizate mai sus.

La fel, se interzice amplasarea afişelor electorale:

 • în/pe transportul public de călători, taxiuri, mini-taxi, maxi-taxi, indiferent de forma de proprietate;
 • pe monumente, clădiri, obiecte şi încăperi, care au o valoare istorică, culturală sau arhitecturală, indiferent de forma de proprietate;
 • în încăperile în care sânt amplasate consiliile şi birourile electorale şi la o distanţă de 50 de metri de la acestea;
 • în instituţiile de învăţământ, blocurile locative, alte tipuri de construcţii, precum şi pe dispozitive, utilaje, indiferent de forma de proprietate, pe arbori, garduri, piloni şi alte locuri neautorizate.

ATENŢIE: Amplasarea în locuri neautorizate, precum şi distrugerea sau deteriorarea prin orice mod a afişelor electorale, amplasate în locuri autorizate, atrage după sine răspunderea conform legislaţiei în vigoare.

Deasemenea,  s-au stabilit următoarele locuri speciale pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii pe teritoriul mun. Edineţ:

 • Sala Casei de cultură Edineţ;
 • Sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ;
 • Piaţa Ştefan cel Mare şi Sfânt;
 • Piaţa Independenţei;
 • Sala Centrului Comunitar s. Alexăndreni.
Dispoziţia nr. 210 din 20 august 2019 cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru desfăşurarea întrunirilor cu alegătorii