Primăria mun. Edineț solicită ofertă comercială pentru achiziționarea unuei Imprimante Color  pentru HUBul de afaceri al Parcului Industrial Edineț

Țara: Republica Moldova

Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”, implementat de către Primăria mun. Edineț în parteneriat cu AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, finanțat cu suportul UE, în cadrul inițiativei” Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).

Titlu contractului:  Imprimantă color pentru Hubul de Afeceri al PI Edineț. Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”.

Achizitor: Primăria mun. Edineț

Primăria mun. Edineț, invită toți agenții economici interesați să participe la concursul pentru achiziționarea unei Imprimante color pentru Hubul de Afeceri al PI Edineț, care v-a avea loc la data de 09  septembrie 2019, orele 10.00 la adresa: primăria mun. Edineț, or. Edineț, str. O. Cerempei 30.

Caracteristici tehnice minime pentru imprimanta color sunt următoarele: Starea noua, Imprimare / Copiere / Scanare, A4, 31 ppm, 256Mb, 1200 dpi, 2.0, Negru / Culoare, Hartie mată, Hârtie lucioasă).

Cei interesați să participe la licitație, vor expedia oferta comercială (modelul ofertei tehnice și financiare se solicită) la:

 

Notă: Oferta comercială, va include prețul în MDL, cu “0” TVA, caracteristicile echipamentului, termenul de livrare, termenul de garanție.

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 09 septembrie 2019, ora 10.00.  Ofertele depuse după termenul limită vor fi respinse.