Primăria mun. Edineț solicită ofertă comercială pentru achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului aferent Halei Industriale din Parcului Industrial Edineț

Țara: Republica Moldova

Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”, implementat de către Primăria mun. Edineț în parteneriat cu AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, finanțat cu suportul UE, în cadrul inițiativei” Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).
Referința: Titlul contractului Lucrări de amenajare a terenului aferent Halei Idustriale din Parcului Industrial Edineț.
Achizitor: Primăria mun. Edineț
Primăria mun. Edineț, invită toți agenții economici interesați să participe la concursul pentru achiziționarea lucrărilor de amenajare a terenului aferent Halei Industriale din Parcul Industrial Edineț , care v-a avea loc la data de 03.10.2019, orele 10.00 la adresa: primăria mun.
Edineț, str. O. Cerempei 30.
Cei interesați să participe la licitație, pot solicita caietul de sarcini, la
Adresa electronică: primaria.edinet.contact@gmail.com;
 tel/fax: 0 246 2 28 30; 0 246 2 28 49.
Notă: Oferta comercială, va include prețul în MDL, cu “0” TVA,
Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.10.2019, ora 10.00.  Ofertele depuse după termenul limită vor fi respinse.