Primăria mun. Edineț solicită ofertă comercială pentru achiziționarea lucrărilor  de  Racordare a Halei Industriale din  Parcului Industrial Edineț la rețeaua de curent electric

Țara: Republica Moldova

Proiect: „Edineț-Pol de creștere economică în regiunea de Nord a Moldovei”, implementat de către Primăria mun. Edineț în parteneriat cu AO Centrul de Dezvoltare Comunitară Integrată (CDCI) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, finanțat cu suportul UE, în cadrul inițiativei” Primarii pentru Creștere Economică” (M4EG).

Referința: Titlu contractului  Racordarea Halei Idustriale din  Parcului Industrial Edineț,  str. N.Moroșanu 6 la rețeaua de curent electric.

Achizitor: Primăria mun. Edineț

Primăria mun. Edineț, invită toți agenții economici interesați să participe la concursul pentru achiziționarea lucrărilor  de  Racordare a Halei Idustriale din  Parcului Industrial Edineț la rețiaua de curent electric, care v-a avea loc la data de 03.10.2019, orele 10.00 la adresa: primăria mun. Edineț, str. O. Cerempei 30.

 

Cei interesați să participe la licitație, pot solicita caietul de sarcini, la

Adresa electronică: primaria.edinet.contact@gmail.com;

  • tel/fax: 0 246 2 28 30; 0 246 2 28 49.            

 

Notă: Oferta comercială, va include prețul în MDL, cu “0” TVA,

 

Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 03.10.2019, ora 10.00.  Ofertele depuse după termenul limită vor fi respinse.