Prin Dispoziţia Primarului municipiului Edineţ nr. 50 din 10.03.2020, se convoacă şedinţa extraordinară a Consiliului municipal Edineţ pentru data de 14 martie 2020, ora 12:00 în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Edineţ cu următoarea ordine de zi:

Cu privire la numirea unui consilier pentru semnarea deciziilor în cazul imposibilităţii preşedintelui şedinţei de a semna deciziile. (Preşedintele şedinţei)

  1. Cu privire la aprobarea bugetului primăriei municipiului Edineţ pentru anul 2020 în lectura a doua.

(Raportor – Lilia Strîmbanu)