COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE
PE LÂNGĂ PRIMĂRIA MUNICIPIULUI EDINEŢ

HOTĂRÎRE

din 12 martie 2020

„Cu privire la măsurile de prevenire a infecţiei cu COVID -19”

 1. Se ia act de informaţia prezentată de toţi administratorii instituţiilor din aria primăriei privind evoluţia situaţiei epidemiologice prin infecţia cu coronavirus de tip nou COVID-19 în oraş, măsurile întreprinse în oraş pentru prevenirea răspîndirii epidemiei virusului COVID-19.
 2. În legătură cu instituirea gradului de alertă Cod portocaliu la nivel naţional este
  necesară intensificarea măsurilor de control privind răspîndirea Coronavirusului
  de tip nou, se propune excluderea pe teritoriul municipiului Edineţ a întâlnirilor în
  masă de ordin religios, cultural, ştiinţific, turistic, sportiv, social, etc., la care
  participă mai mult de 50 persoane cu implimentarea în continuare a Hotărîrii
  comisiei naţionale extraordinare nr. 6 din 10.03.2020 şi Hotărârii comisiei
  raionale extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 09.03.2020 se impune:
  1. Centrului de Sănătate Publică Edineţ i se va solicita:
 3. monitorizarea situaţiei epidemiologice în lume, la nivel naţional şi teritorial
  privind infecţia cu Coronavirusul de tip nou cu evaluarea riscurilor pentru
  sănătatea publică şi informarea operativă a autorităţilor administraţiei publice
  locale, instituţiilor medicosanitare publice şi private, conducătorilor instituţiilor şi
  serviciilor din teritoriul municipiului;
 4. actualizarea planului instituţional şi teritorial de pregătire şi răspuns la situaţii
  exepţionale şi urgenţe de sănătate publică cu includerea măsurilor de prevenire şi
  control a infecţiei cu Coronavirusul de tip nou;
 5. informarea urgentă în cazul depistării persoanelor suspecte/bolnave cu
  Coronavirusul de tip nou COVID-19 a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate
  Publică (Punctul Focal Naţional pentru Regulamentul Sanitar Internaţional, la
  tel/fax 022574557, e-mail smasp@ansp.gov.md) şi organizarea măsurilor de
  sănătate publică la locul depistării;
 6. informarea populaţiei privind situaţia epidemiologică la infecţia cu
  Coronavirusul de tip nou şi măsurile de protecţie prin intermediul surselor
  masmedia disponibile din teritoriu.
  1. Actualizarea Planului de pregătire şi răspuns a sectorului sănătăţii la urgenţele de sănătate publică şi situaţii excepţionale în contextul evoluţiei situaţiei;
  1. Realizarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar Internaţional în Republica Moldova aprobat prin HG nr. 475 din 26.03.2008;
  1. Evaluarea şi suplinirea stocurilor de echipament de protecţie individuală, preparate biodistructive pentru instituţiile subordonate primăriei;
  1. Informarea cetăţenilor despre măsurile de prevenire a infecţiei cu Coronavirusul de tip nou;
  1. Instituţiile de educaţie şi cultură din subordinea primăriei vor coordona activităţile conform ordinelor  MECC şi dispoziţiilor APL de nivelul I;
  1. A evalua cantităţile deţinute şi procura substanţe biodistructive, gel pe bază de alcool pentru prelucrarea suprafeţelor şi mâinilor;
  1. Inspectoratul de Poliţie va informa zilnic situaţia din aria municipiului;
  1. A publica pe pagina WEB www.primariaedinet.md şi pe pagina de Facebook a primăriei https://www.facebook.com/PrimariaEdinet/ materiale informative privind situaţia epidemiologică cu referire la infecţia cu Coronavirus şi măsurile de prevenire;
  1. A informa agenţii economici din teritoriu despre limitarea fregventării instituţiilor;
  1. A reduce la maximum fregventarea instituţiilor publice;
  1. A sista activitatea instituţiilor de cultură din aria primăriei;
  1. Se obligă agenţii economici prestatori de servicii de transport de călători din aria municipiului a efectua dezinfectarea regulată a mijloacelor de transport;
  1. Se obligă agenţii economici care activează în domeniul comerţului de a întreprinde măsuri urgente de dezinfectare şi a asigura personalul cu dezinfectanţi pentru mâini şi măşti
  1. Se recomandă instituţiilor de cult de a reduce la maxim timpul desfăşurării slujbelor religioase.
  1. Se recomandă agenţilor economici (magazine, supermarketuri, centre comerciale):
 7. cu suprafaţă de până la 1000m2 limitarea a maximum 10 persoane deservite simultan în încăpere;
 8. cu suprafaţă mai mare de 1000m2 limitarea a maximum 20 persoane deservite simultan în încăpere.

2.17  Se atenţionează fiecare angajat din instituţiile din subordinea primăriei despre răspunderea personală pentru transmiterea infecţiei virale sau neanunţarea despre simptomele acesteia.

 • Prezenta Hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea imediată pe pagina WEB www.primariaedinet.md, prin afişare pe panoul informativ al primăriei şi se transmite o copie în adresa Direcţiei Situaţii Excepţionale Edineţ şi APL de nivelul II.

Primarul municipiului Edineţ                                     Constantin Cojocari