Nr. d/o Nrumărul dispoziţiei Data Denumirea dispoziţiei
1 33 01.02.2011 Cu privire la cererea cet. Siminiţchi Eugenia
2 34 01.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Siminiţchi Eugenia
3 35 04.02. 2011 Cu privire la numirea persoanelor responsabile de controlul a cetăţenilor care îşi execută pedeapsa penală „munca neremunerată” din satele Alexandreni şi Gordineştii Noi
4 36 07.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Vataman Anatolie
5 37 07.02. 2011 Cu privire la vînzarea terenului aferent amplasat pe adresa: or. Edineţ, str. Hotinului nr. 1/1
6 38 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Pulbere Marina V.
7 39 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Baranovici Alexandru
8 40 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Ostafiev Andrei reprezentant de Solovei Valentina prin procura nr. 11779 din 02.11.2010
9 41 08.02. 2011 Cu privire la aprobarea vecenzorilor pentru petrecerea necesămîntului general agricol în primăria or. Edineţ
10 42 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Coptileţ Emilia
11 43 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Coptileţ Emilia
12 44 08.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Grib Valeriu
13 45 08.02. 2011 Cu privire la cererile despre scutirea de plata a cetăţenilor din aria primăriei Edineţ pentru fregventarea instituţiilor preşcolare
14 46 09.02. 2011 Cu privire la cererea Societăţii pe Acţiuni „Volan”
15 47 09.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Vişneacov Ivan
16 48 09.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Şepitco Tatiana
17 49 10.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Iepure Lucia
18 50 10.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Iepure Lucia
19 51 15.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Cotogoi Dumitru
20 52 15.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Iurco Svetlana
21 53 15.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Misiovscaia Angela
22 54 16.02. 2011 Cu privire la cererea PLDM
23 55 22.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Cibotari Ion Vasile prin reprezentantul Goreacica Artur
24 56 22.02. 2011 Cu privire la convocarea şedinţei ordinare a Consiliului orăşenesc Edineţ
25 57 22.02. 2011 Cu privire la cererea d-nei Ostaficiuc Galina
26 58 22.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Negrea Octavian
27 59 22.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Dimitriuc Eugenia
28 60 24.02. 2011 Cu privire la cererea reprezentantului I. Mixte „Tirex Petrol” SA
29 61 24.02. 2011 Cu privire la cererea cet. Procopii Liudmila
30 62 24.02. 2011 Cu privire la vînzarea terenului aferent amplasat pe adresa: or. Edineţ, str.Independenţei, nr. 99/2