Proiecte de acte

Cu privire privire la aprobarea Regulamentului privind constituirea și funcţionarea Consiliului municipal Edineţ

Proiectul bugetului Primăriei Edineţ pentru anul 2020