Componenţa nominală a comisiilor de specialitate ale Consiliului orăşenesc Edineţ 

  • Comisia pe probleme economico-financiare şi comerţ

Nepeivoda Igor                     Fedorişin Boris              Banaru Daniela

Stadler Valentin                    Florea Ovidiu                 Scutaru Oleg

Grigoriev Pavel                      Zui Alexandr                  Cojocaru Victor

 

  • Comisia pe probleme funciare, amenajare a teritoriului, construcţii, industrie, agricultură şi protecţia mediului

Muşcunschi Andrei               Fedorişin Boris              Bordeniuc Roman

Nepeivoda Igor                       Sanduleac Oleg              Banaru Daniela

Creşciuc Nicolae                    Voina Victor                    Ciornîi Ruslan

 

  • Comisia disciplinară de drept, numiri şi imunităţi

Caterinciuc Vadim              Sanduleac Oleg                   Bordeniuc Roman

Cojocaru Ion                        Vînaga Fiodor

 

  • Comisia pe probleme de învăţămînt, protecţie socială, sănătate publică, cultură, culte, turism, tineret şi sport

Voinov Vasili                     Florea Ovidiu                  Alexeev Tatiana

Guţu Anatolie                     Voina Victor

 

  • Comisia pe probleme de transport, întreţinerea drumurilor şi securitatea circulaţiei

Cosovan Valeriu                 Ţapu Tudor                     Melnic Sergiu

Grigoriev Pavel                    Zui Alexandr