Planul de acțiuni al proiectului „Edineţ – oraş cu perspectivă de viitor” pentru perioada septembrie 2021 – februarie 2022

Proiectul ”Edineț – oraș cu perspective de viitor” este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Autorități Locale: Parteneriate pentru orașe durabile 2020 și este implementat de Primăria municipiului Edineț în parteneriat cu primăria municipiului Alba Iulia, România și Smart City Council, SUA.

Date de contact:  adresa: mun. Edineț, str. Independenței, 74,  e-mail smartedinet2124@gmail.com, mob. +37379388849.