ÎM “Apă-Canal Edineţ”

„Apă – Canal”Edineţ  a fost fondată la 01.08.1996, prin ordinul Ministerului Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al RM nr.61 din 31.07.1996 ca Direcţie  de producere a gospodăriei apeducte şi canalizare “Apă-Canal”Edineţ, iar din 01.02.2001 prin decizia nr. 14 a Consiliului Municipal Edineţ este reorganizătă în întreprindere municipală.

Adresa juridică:

MD-4601

or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei 30

tel.: +373 246 23135, +373 246 23375, +373 246 24702

fax: +373 246 23135

ÎM „Apă – Canal”Edineţ  desfăşoară următoarele genuri de activitate economică:

Captarea, filtrarea şi distribuirea apei

Servicii de canalizare şi epurare a apelor uzate

Prestarea serviciilor de transportare a mărfurilor,excavator, macara

Lucrări de construcţii a clădirilor

Comerţ cu ridicata a materialelor de construcţie, articole de fierărie, utilaj pentru construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, sistemelor de încălzire.

Director: Levcenco Ruslan