ÎM “Apă-Canal Edineţ”

„Apă – Canal”Edineţ  a fost fondată la 01.08.1996, prin ordinul Ministerului Serviciilor Comunale şi Exploatării Fondului de Locuinţe al RM nr.61 din 31.07.1996 ca Direcţie  de producere a gospodăriei apeducte şi canalizare “Apă-Canal”Edineţ, iar din 01.02.2001 prin decizia nr. 14 a Consiliului Municipal Edineţ este reorganizătă în întreprindere municipală.

Adresa juridică:

MD-4601

or. Edineţ, str. Octavian Cirimpei 30

tel.: +373 246 23135

fax: +373 246 23135

E-mail: vitalie.sorocan@gmail.com

ÎM „Apă – Canal”Edineţ  desfăşoară următoarele genuri de activitate economică:

Captarea, filtrarea şi distribuirea apei

Servicii de canalizare şi epurare a apelor uzate

Prestarea serviciilor de transportare a mărfurilor,excavator, macara

Lucrări de construcţii a clădirilor

Comerţ cu ridicata a materialelor de construcţie, articole de fierărie, utilaj pentru construcţia sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, sistemelor de încălzire

În prezent la întreprindere sunt încadraţi în cîmpul muncii 117 persoane. Pe perioada anilor 2007 – 2010 volumul apei captate a constituit în mijlociu 1500,0 mii m3 pe fiecare an aparte

În baza deciziei Consiliului orăşenesc Edineţ nr .27/1 din 16 septembrie 2009 au fost aprobate următoarele tarife pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare:

populaţia

Apă potabilă            12,50 lei pentru 1m3;

Apa reziduală           10,50 lei pentru 1m3

–          întreprinderile bugetare( întreprinderile gestionate de primăriile or.Edineţ şi or.Cupcini);

apă potabilă              19,15 lei pentru 1m3 (fără TVA);

apă reziduală             15,00 lei pentru 1 M3(fără TVA);

–          pentru consumatorii,care procură apă în volum de 15000,00 m3 şi mai mult pe parcursul unei luni calendaristice:

apă potabilă               21,50 lei pentru 1m3 (fără TVA);

apă reziduală            19,00 lei pentru 1 m3 (fără TVA);

–          alţi consumatori;

apă potabilă               25,05 lei pentru 1 m3 (fărăTVA);

apă reziduală              21,80 lei  pentru 1 m3 (fără TVA)

Venitul de la realizarea apei şi evacuarea apelor uzate pe ani aparte a constituit:

Anul 2007 – 10 337.0 mii lei                         Anul 2009 – 12 310.6  mii lei

Anul 2008 – 12 113.6 mii lei                         Anul 2010 –  12 965.0  mii lei

Cheltuielile totale pentru fiecare an în parte au constituit:

Anul 2007 – 12 252.0  mii lei                                    Anul 2009 – 13 412.9  mii lei

Anul 2008 – 13 766.2  mii lei                                    Anul 2010 – 12 405.2 mii lei

Numărul beneficiarilor conectaţi la sistemul de alimentare cu apă şi canalizare a constituit:

Anul 2007 –    6270                                                   Anul 2009 – 6480

Anul 2008 –    6292                                                   Anul 2010 – 6748

Pe perioada anilor 2007 – 2010 au fost efectuate lucrări de extindere şi reparaţie a sistemului de alimentare cu apă şi canalizare:

Anul 2007 –    or. Edineţ, str. Ş. Bucovinei, 2,6 km de apeduct, 2,4 km de reţele de canalizare

Anul 2008 –    2009    – construcţia apeductului în or. Cupcini, str. Doina, 31 august, Negruzzi cu o lungime de 2,8 km

Anul 2010 – str. Repin – 400 m de apeduct,

– str. Mărţişor şi Independenţei – 250 m de reţele de canalizare

– reconstrucţia sistemului de canalizare la CMF Edineţ – 120m

– conectarea la sistemul de alimantare cu apă a spitalului raional – 300 m de reţele

– construcţia sistemului de canalizare în or. Cupcini , str 27 august – 435 m.

Structura aparatului administrativ:

Director –    Sorocan Vitalie , tel. +373 246 23135

Director – tehnic  – Nistor Mihail, tel. +373 246 25610

Director – financiar – Miron Angela, tel. +373 246 23135

Şef secţie vănzări şi colectări – Gangur Artur, tel. +373 246 223375

Jurist-inspector resurse umane – Celac Tamara, tel. +373 246 23135

Informaţia privind calitatea apei potabile din apeductul or. Edineţ conform procesului –verbal nr.558 din 15 noiembrie 2010

de investigaţie a apei potabile

a Centrului de Sănătate Publică Edineţ

Locul recoltării probei Rezervuar Edineţ

Data şi ora recoltării brobei 15.11.2010 , 9ºº – 11ºº

Miros  0 grade la 20ºC,   0 grade la 60ºC

Gust specific   grade la 20ºC, coloraţia  33,9 grade

Turbiditate    0,4 UNT       pe scara standard mg-dm³ STAS 3351-74

Clor rezidual   –

liber   0,09 mg-dm³ STAS 18190-72

legat   –     mg-dm³ STAS 18190-72

Ozon rezidual  –  mg-dm³ STAS 18190-72

Azot în amoniac  0,14 mg-dm³ STAS 4192-82

azotiţi      0,03 mg-dm³ STAS 4192-82

azotaţi    –       mg-dm³ STAS 18826-73

Fier                 0,13 mg-dm³ STAS 4011-72

Concluzia medicului  Apa nu corespunde Normelor Sanitare privind calitatea apei potabile Nr.934/2 din 15.08.07, după conţinutul clorului rezidual fix.