ÎM “DPGL-C Edineţ”

Gospodăria comunală Edineţ a fost fondată în anul 1948. Pe parcursul a 76 de ani de activitate de cîteva ori a fost modificată denumirea întreprinderii, dar funcţiile fundamentale au rămas invariabile – acordarea serviciilor comunale populaţiei şi agenţilor economici ai oraşului.

În luna iunie  a anului 2000 DPGL-C Edineţ din subordinea Ministerului Gospodăriei Comunale al Republicii Moldova a fost transferată în subordinea organelor publice locale (primăria oraşului) şi a fost fondată Întreprinderea Municipală „Direcţia de Producţie a Gospodăriei Locativ -Comunală Edineţ”.

Adresa juridică:

MD-4601

or. Edineţ, str. Gh. Asachi, 15

tel.: +373 246 24866, +373 246 22506

fax: +373 246 22406

E-mail: mif.6122@yandex.ru

În subdiviziunea ÎM „DPGL-C” intră următoarele sectoare:

  1. Curăţirea sanitară a oraşului
  2. Amenajarea şi înverzirea oraşului
  3. Întreţinerea grădinei publice
  4. reparaţia şi întreţinerea străzilor oraşului
  5. Întreţinerea cimitirelor orăşeneşti
  6. Atelierul de tîmplărie
  7. Uzina de asfalt şi beton
  8. Secţia mecanică

Structura aparatului administrativ:

Director – Burlacu Viorel