Municipiul Edineţ

Așezare geografică

Municipiul Edineț este centrul unuia din cele 32 raioane administrative ale Republicii Moldova. Este așezat în partea de nord a țării.

La nord se învecinează cu satul Hlinaia, la sud cu orașul Cupcini, la est cu satul Ruseni, la vest cu satul Alexăndreni.

Distanța pînă la capitala Republicii Moldova este de 201 km. În componența primăriei orașului Edineț intră trei localități: orașul Edineț, satul Alexăndreni și satul Gordineștii Noi.

Cît privește bogățiile naturale ale orașului în direcția nord-vestică iese la suprafață complexul de sisturi silurene și gresii dezagregate. Tot aici se găsește un sector compact de sisturi argiloase de culoare brună. De asemenea în apropierea orașului se întîlnesc calcare silicoase.

Suprafața

Suprafața actuală a Edinețului – intravilan și extravilan constituie 6365,9 ha, dintre care: teren arabil – 3604,3 ha; livezi și vii – 181,6 ha; teren aferent construcțiilor – 597,3 ha; suprafața ocupată de drumuri – 130 ha; terenurile fondului silvic – 922,5 ha; pășuni – 527 ha; bazine acvatice – 306,3 ha.


View Larger Map

x
LA MULŢI ANI!

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină şi căldură alături de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renască şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit. Noul an se aşterne înaintea noastră ca un volum nescris cu 365 de pagini goale. Vă urăm să le scrieţi numai cu lucruri bune, împliniri şi fericire. Sărbători fericite!

zile
ore
minute
secunde